Perunkirjoituspalvelut

Teemme perunkirjoituksen ja hankimme tarvittaessa siihen liittyvät asiapaperit. Perunkirjoitusta varten selvitämme  luonnollisesti pesänosakkaat ja lähetämme kutsut perunkirjoitukseen. Voitte kääntyä puoleemme myös pesänselvitys ja -jakoasioissa. Samoin omaisuuden arviointi kuuluu palveluumme.

Mikä on perunkirjoitus?

Perunkirjoitus on perintökaaren 20 luvun 1§:ssa määrätty tilaisuus, joka on pidettävä kolmen kuukauden sisällä kuolemasta, siitä riippumatta minkä ikäinen vainaja oli tai oliko hänellä omaisuutta.

Perukirja on pöytäkirja, joka laaditaan perunkirjoitustilaisuudessa.

Mikä on perukirja?

1. Veroilmoitus, jonka pohjalta määrätään perintövero.
2. Selvitys vainajan ja kuolinpesän veloista ja vastuista.
3. Kuolinpesän osakasluettelo, johon kirjataan kaikki sellaiset henkilöt/tahot, joilla on oikeus saada jotain jäämistöstä.
4. Oikeudellisesti merkittävien asiakirjojen kokoelma, joka palvelee kuolinpesän myöhempiä toimia, kuten pesänselvitystä ja perinnönjakoa.

Kenelle kutsu perunkirjoitukseen?

1. Leski
2. Lakimääräiset perilliset
3. Toissijaiset perilliset
4. Testamentin saaja
5. Testamentin viimesaaja
6. Tarvittaessa edunvalvojalle
7. Muut mahdolliset (esim. osakas, jonka asema on riidanalainen)

Mitä perunkirjoituksessa selvitetään?

  • Osakkaan sukulaisuussuhde perittävään
  • testamentti, avio-oikeus, avioehtosopimus
  • lahjat ja niihin liittyvät avio-oikeusmääräykset
  • tiedot perittävän sitoumuksista, esim. takausvastuut
  • ennakkoperinnöt/lahjat
  • uskottujen miesten arviot omaisuudesta
  • lakiosavaatimuket (jos niitä esitetään perunkirjoituksessa)
  • lesken ilmoitukset tasingoista
  • osakkaiden merkitykselliset lausumat
  • jne...

Mistä aloitan?

Palveluumme kuuluu lähtökohtaisesti sukuselvityksen hankkiminen ja perukirjan toimittaminen verovirastoon. Tarvittaessa hankimme kaikki perunkirjoitusta varten tarvittavat paperit. Voit aloittaa vaikka tästä tai voit ottaa meihin yhteyttä puhelimitse/sähköpostitse.

Saadessamme toimeksiannon, aloitamme sukuselvitysten hankkimisen ja konsultoimme asiakasta mitä papereita kyseessä oleva kuolinpesä tarvitsee perunkirjoitusta varten. Kun ko. tiedot ovat kasassa, käymme paperit läpi, jonka jälkeen sovimme ajan perunkirjoitukselle. Sopimuksesta lähetämme kutsut pesän osakkaille, teemme testamentin tiedoksiantoja, arvoimme kuolinpesän omaisuutta, teemme tarvittavia valtakirjoja/ilmoituksia jne... Perunkirjoitukset ovat alkaen 520,00euroa keskihinnan ollessa noin 700,00 euroa. Laskutamme tehdyn työn mukaan.  

Haluatko lisätietoa? Viestin voi laittaa klikkaamalla tästä tai sähköpostitse palvelu@viipuri-aaltonen.fi