Ohjeita kuolinpesän hoitajalle

Yleisesti kuolinpesän asioita hoitaa henkilö, joka kuolinpesän tilan parhaiten tuntee. Toisissa yhteyksissä asioiden hoitoon tarvitaan valtakirja kaikilta pesän osakkailta, toiset asiat hoituvat ilman valtakirjoja.

Katso tästä "Ensiohjeita hautausta järjestävälle" 

Hautausjärjestelyissä kuolinpesän yhteyshenkilö on useimmiten leski, lapsi, sisarus tai muu sukulainen. Jos henkilöllä ei ole ollut sukulaisia, on hän useimmiten valtuuttanut luotettavan henkilön hoitamaan hautausjärjestelynsä tai hän on tehnyt hautaustestamentin. Hautausjärjestelyt voidaan aloittaa heti, kun kuolintieto on saatu -hautauslupaa tai kuolintodistusta ei ole tarpeen odottaa. Hautaustoimistomme opastaa ja auttaa heti kun läheisensä menettänyt on siihen valmis.

Helsingin seurakuntayhtymän hautausopas

Vantaan seurakuntien hautausopas

Espoon seurakuntien ohjeita

Pankissa asioidaan ennen perunkirjoitusta mm. virkatodistusten ja valtakirjojen kanssa. Kuolinpesän laskut voidaan maksaa kuolinpesän tililtä ennen perunkirjoitusta, mutta varoja ei saa siirtää tai nostaa. Laskujen maksua varten pankki usein vaatii virkatodistuksen, josta näkee, että henkilö on kuollut sekä virkatodistuksen, josta ilmenee kuolinpesän asioiden hoitajan suhde vainajaan. Yksikin pesän osakas voi maksaa kuolinpesän laskuja kuolinpesän tililtä. Pankeilla on eri käytäntöjä, tutustu oman pankkisi toimintatapoihin.

Perunkirjoituksen jälkeen toimitetaan perukirja liitteineen pankkiin. Pankki käy paperit läpi, jonka jälkeen kuolinpesän varoja voi siirtää ja nostaa, kunhan siihen on kaikilta pesän osakkailta valtakirjat.

Pesänjako toimitetaan kun yksikin pesän osakas sitä vaatii.

Kuolinpesän tilit lopetetaan, kun perilliset ovat saaneet osuutensa kuolinpesästä, eikä kuolinpesässä ole enää omaisuutta tai sitä ei ole tulossa. Verottajalle tulee lähettää jakokirja ja tulevaan veroilmoitukseen merkitä, että henkilö on kuollut ja perunkirjoitus sekä jako on tehty.

Tarvitsetko lisätietoa? Neuvomme maksutta puhelimitse (09) 493 538, (09) 805 5200 tai sähköpostitse palvelu@viipuri-aaltonen.fi